Câu 5: Khi thử tải tĩnh cần kiểm tra những vị trí nào?

Thông thường 1 hệ dây cứu sinh sau khi lắp đặt xong cần kiểm tra tối thiểu 3 điểm:
1. Điểm đầu: nhiều trường hợp đơn vị thi công lắp đặt không có đủ dụng cụ thi công để bấm đầu cotenên khi thi công xong khi kiểm tra lực chưa đạt đầu cote đã bị bung cáp bị tuôn. Như vậy là không đảm bảo về mặt kỹ thuật lắp đặt mặc dù kiểm định đạt kết quả. Lỗi này do thi công lắp đặt nên cần phải kiểm tra.
2. Điểm cuối: Tăng đơ, tương tự như đầu cote vị trí tăng đơ là điểm cuối của dây cứu sinh do chịu lực căng khá lớn nên nhiều trường hợp cũng bị bung đầu tăng đơ. Đây cũng là lỗi kỹ thuật của đơn vị lắp đặt cần phải kiểm tra.
3. Đoạn giữa: Thật chất là 1 vị trí bất kỳ kiểm tra chất lượng của sợi cáp trên dây cứu sinh xem khi ra thực tế có vấn đề gì không?