Câu 35: 1 dây cứu sinh sản phẩm mới (không vi phạm gì về pháp luật bản quyền), có giấy kiểm định từ các phòng lab và sau khi lắp đặt xong có test kiểm tra giá trị đạt yêu cầu thì có phải là sản phẩm đạt chất lượng không?

Đáp: Như đã trả lời 1 phần ở câu 34:

1./ bạn có sản phẩm mới và có gởi mẫu đi test lấy kết quả là đã tốt rồi. tuy nhiên đây mới chỉ là phần đầu vào của vật tư chưa đủ điều kiện để nói đạt hay không?

2./ Tiếp theo bạn có nói sau khi lắp đặt xong có thêm dụng cụ để kiểm tra lực đầy đủ. Đây là việc kiểm tra sau khi lắp đặt nó nhằm đảm bảo rằng việc thi công lắp đặt đúng kỹ thuật như thiết kế đề xuất.

Nhưng bước quan trọng nhất là thiết kế (lý thuyết tính toán & lên bản vẽ thiết kế) và sau đó mô phỏng thực tế làm việc để xác định khả năng chịu lực của hệ kết cấu thì bạn chưa có. Vậy không thể xác định khâu cuối cùng test là đạt hay không đạt?

Giả định là nếu kết quả test đạt yêu cầu tức bài toán đúng. Nhưng (bước 2 không có) thì kết quả cuối cùng đúng trên cái sai vẫn là sai chứ không thể nào kết luận là đúng được. Vì thiếu cơ sở căn cứ đó là thiếu bước chứng minh rằng hệ dây cứu sinh của bạn thiết kế đạt yêu cầu (mặc dù TCVN cho phép không cần thiết kế nhưng phải có bài toán thực nghiệm mô phỏng thế nào đó để chứng mình rằng hệ dây cứu sinh của bạn đủ đảm bảo khả năng chịu lực 2 người theo chuẩn thì mới có cơ sở kết luận)