Câu 33: Nếu tôn Kliplok của hãng khác không phải loại của Lysaght-Bluescope thì dùng loại kẹp nào phù hợp?

Đáp: do các loại tôn kliplok khác * không phải hàng chuẩn Lysaght-bluescope) thường có nhược điểm là mỏng không đủ 5zem và cường độ sắt thấp không đạt 420N/mm2 nên hầu như độ đàn hồi rất thấp. Vì vậy vẫn dùng kẹp S-5 được nhưng bên trên hãy nên đặt thêm ống giảm sốc để giảm bớt xung lực khi tác động vào mái. Lưu ý

1./ Vật liệu là nhôm đúc nguyên khối nhập 100% từ chính hãng S-5

2./Kẹp có 3 con bulon: 2 con bên hông và 1 con bên trên cả 3 con đều là bulon lục giác M8 và inox 304.

3./ Lực siếc con phía trên: 15Nm

4./Lực siếc 2 con bên hông: 15Nm

5./ Kẹp S-5 sử dụng chung vỏ bên trên cho cả 2 loại kliplok 406 & 700 chỉ khác nhau miếng đệm bên hông.

Nếu tôn thông thường không phải Lysaght-Bluescope thì cần đặt ống giảm sốc bên trên như hình