CQ

CQ = Kết quả test chất lượng về khả năng chịu lực của linh kiện.

STT Tên sản phẩm Hình ảnh Chất liệu Sản xuất  Kết quả (KN) Số kết quả Đơn vị thử Tải xuống
 1  Bản mã – dày 4ly Sắt nhúng nóng sstc.vn 19.7  KT3-01082ACK1/2 Quatest 3  Download
 2  Tăng đơ Inox 304 43.5 KT3-05020ACK9/3 Quatest 3  Download
 3  Đầu cote inox 304
dài 100
Inox 304  19 KT3- 01497ACK0/3 Quatest 3  Download
 4  Ống inox 304
dài 30
  Inox 304 sstc.vn  không chịu lực  không cần test    
 5  Chân đế (1 bộ kit)   Sắt nhúng nóng sstc.vn  19 KT3-01629ACK0/2 Quatest 3  Download
 Clamp kiplok   Nhôm Reddot  18.2 KT3-04098ACK8/1 Quatest 3  Download
 7  Clamp seamlok   Nhôm Clenegry  9 KT3-05020ACK9/1 Quatest 3  Download
 Cáp inox 8ly   Inox 316 48.4 KT3-04093ACK9 Quatest 3  Download
 9  Bulong inox phi 12    Inox Việt Nam 67.7 KT3-03995ACK8/1 Quatest 3  Download
10  Bulong lục giác phi 8*25   Inox Việt Nam 19.7 KT3-04094ACK9 Quatest 3  Download
11  Chân dây cứu sinh     19 KT3-01497ACK0/1 Quatest 3  Download
12  Vít bắn tole   Inox Lực kéo phá huỷ: 2.25
Lực cắt: 3.01
 KT3-04466ACK0/1 Quatest 3  Download
13  Khóa trượt   Sắt nhúng nóng sstc.vn  6  KT3-04466ACK0/2 Quatest 3  Download
14  Anchor point số 8   Sắt nhúng nóng  sstc.vn 24  KT3-01403ACK0/2  Quatest 3  Download
15

 Bản mã mái seam

 Inox 304

Inox  sstc.vn 45.1  KT3-01178ACK0  Quatest 3  Download
16

 Kẹp S5 – sóng vuông

 Nhôm  S5 3.6 KT3-01921ACK1/1   Quatest 3  Download
17

 Kẹp S5 – kiplok

   Nhôm  S5 30.3 KT3-01921ACK1/2   Quatest 3  Download
18

 Kẹp S5 – seamlok

   Nhôm  S5 23.8 KT3-01921ACK1/3  Quatest 3  Download
19

 Tăng đơ SSTC

   Inox 304 SSTC 12 KT3-04331ACK2  Quatest 3  Download

Thông Báo v/v Bản Quyền Dây Cứu Sinh SSTC

thong-bao-day-cuu-sinh

day-cuu-sinh_ban-quyen