Câu 4: Vì sao phải cần thử tải tĩnh?

Tất cả các linh kiện của dây cứu sinh sstc.lifeline đều đã thử và có kết quả từ đơn vị thứ 3 đạt yêu cầu.
Tuy nhiên trong quá trinh lắp đặt thì người công nhân có làm đúng kỹ thuật không ? dụng cụ thi công có đạt chuẩn không?
Muốn biết chính xác trước khi đưa vào sử dụng thì phải cần kiểm tra tải trọng tĩnh lần cuối cùng sau khi đã lắp đặt xong