STT Tên sản phẩm Hình ảnh Chất liệu Sản xuất  Kết quả thử (KN) Số kết quả Đơn vị thử Tải xuống
 1 Bản đế inox 304
dày 3ly
 

chan de inox

Inox 304 sstc.vn  19 KT3-01497ACK0/2 Quatest 3  Download
 2 Tăng đơ  

Inox 304 sstc.vn 43.5 KT3-05020ACK9/3 Quatest 3  Download
 3 Đầu cote inox 304
dài 100
 

dau-cote

Inox 304 sstc.vn  19 KT3-01497ACK0/3 Quatest 3  Download
 4 Ống inox 304
dài 30 
  Inox 304 sstc.vn  không chịu lực  không cần test    
 5 Chân đế (1 bộ kit)   Mạ kẽm sstc.vn  19 KT3-01629ACK0/2 Quatest 3  Download
Clamp kiplok   Nhôm Reddot  18.2 KT3-04098ACK8/1 Quatest 3  Download
 7 Clamp seamlok   Nhôm Clenegry  9 KT3-05020ACK9/1 Quatest 3  Download
Cáp 8ly    Inox 316 Fallprotec 48.4 KT3-04093ACK9 Quatest 3  Download
 9 Bulong inox phi 12    Inox Việt Nam 67.7 KT3-03995ACK8/1 Quatest 3  Download
10 Bulong lục giác phi 8*25   Inox Việt Nam 19.7 KT3-04094ACK9 Quatest 3  Download
11 Chân dây cứu sinh     Fallprotec 19 KT3-01497ACK0/1 Quatest 3  Download
12 Vít bắn tole   Inox Fallprotec Lực kéo phá huỷ: 2.25
Lực cắt: 3.01 
 KT3-04466ACK0/1 Quatest 3  Download
13 Khóa trượt   Mạ kẽm sstc.vn  6  KT3-04466ACK0/2 Quatest 3  Download
                 

Dây cứu sinh sstc.lifelineBrowse All

6.014.000