Data sheet sản phẩm dây cứu sinh SSTC

STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Download
1    Dây cứu sinh trên cao  Link
2  DCS04  Chân đế giữa ống vuông  Link
3  DCS05  Dây cáp inox 304  Link
4  DCS06  Tăng đơ  Link
5  DCS07  Đầu cote  Link
6  DCS08  Ống 3 phân  Link
7  DCS09  Khóa trượt  Link
8  DCS11  Kẹp kiplock (S5)  Link
9  DCS12  Bản mã kiplock  Link
10  DCS13  Chân đế trung gian chữ L  Link
11  DCS14  Kẹp seamlock (S5)  Link
12  DCS15  Bản mã seamlock  Link
13  DCS16  Vít bắn tole  Link
14  DCS17  Kẹp sóng vuông (S5)  Link
15  DCS20  Chân đế đầu/cuối chữ L  Link
16  DCS22  Chân đế đầu/cuối ống vuông  Link
17  DCS28  Bản mã chữ L gắn walkway  Link
18  DCS41  Ống giảm sốc  Link
19      
20