Câu 12: Dây cứu sinh sau khi lắp đặt thử tải như vậy có làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc hay không?

Dây cứu sinh nói riêng hay các sản phẩm khác liên quan đến hệ thống chống té ngã cá nhân như dây đai toàn thân, dây 2 móc, các anchor point, cục chống rơi, hoặc các loại dây làm việc carabiner… đều được yêu cầu phải có chế độ kiểm tra định kỳ với tần suất 6 tháng/lần (hiện nay công ty TNHH Xây Dựng DƯƠNG LUÂN có nhận việc kiểm tra định kỳ này).
Tuy nhiên rất nhiều bạn nhầm lẫn nghĩ rằng ví dụ như dây đai toàn thân loại 5 anchor point mua có khi gần 15triệu/bộ mà thử vậy hư dây sao? sau khi thử xong phải loại bỏ tốn tiền…

Đó là 1 sự nhầm lẫn vì về quy định trong sức bền vật liệu có 2 giá trị là trạng thái giới hạn cho phép và trạng thái phá hoại. Ở đây tiêu chuẩn quy định thử với trạng thái giới hạn cho phép mà thôi.

Ví dụ với dây đai toàn thân thử 100kg thì đó là thử với trang thái giới hạn cho phép tức với giá trị này sản phẩm không thể hư hỏng nếu còn trong hạn sử dụng của nhà sản xuất. Còn giá trị phá hoại tuỳ theo hãng quy định nhiều khi nó có hệ số an toàn lên đến 1.5, 2.0 hoặc đến 3 lần
hoặc với dây cứu sinh là 1 hệ anchor point với 2 người thì thử tải chỉ với 12kN và thời gian lưu tải 3 phút kiểm tra là được

Nên lưu ý khi thử tải xong chỉ bị loại bỏ khi sản phẩm dùng lâu năm hết hạn sử dụng hoặc sản phẩm không đạt chất lượng hoặc đã có sự cố trước đó bởi vậy tiêu chuẩn mới cho phép thử kiểm tra định kỳ 6 tháng 1 lần nếu thấy có vấn đề sẽ được loại bỏ còn tốt vẫn sử dụng binh thường