Câu 11: Có phải sản phẩm dây cứu sinh SSTC sau khi lắp đặt sẽ được kiểm tra thử tải tĩnh trước khi bàn giao không?

Sản phẩm dây cứu sinh do SSTC sản xuất và công ty Dương Luân phân phối có 2 phương án:
1/ Nếu quý khách hàng mua về tự lắp đặt thì tự chịu trách nhiệm. sau khi lắp đặt nều cần kiểm tra thì có thể đăng ký công ty Dương Luân kiểm tra theo giá dịch vụ tuỳ 2 bên thoả thuận giá cả.
2/ Nếu do công ty Bảo trì dịch vụ kỹ thuật TMS (đối tác do SSTC chỉ định đã được đào tạo đầy đủ) chịu trách nhiệm lắp đặt thì sau khi lắp đặt việc kiểm tra sẽ do TMS thực hiện miễn phí trước khi bàn giao