Câu 7: 1 bộ hoàn chỉnh dây cứu sinh của sstc.lifeline gồm những sản phẩm gì? bao nhiêu linh kiện?


Một hệ cơ bản của dây cứu sinh sstc.lifeline bao gồm 1 số sản phẩm sau:
1./ Kẹp: tuỳ theo tôn có những loại kẹp khác nhau
2./ Bản mã liên kết: liên kết chân đế dây cứu sinh với mái thông qua các kẹp
3./Chân đế dây cứu sinh: liên kết cáp và bản mã.
4./Cáp inox 304 đường kính 8ly loại 7*7
5./Đầu cote
6./Bộ giảm sốc nếu yêu cầu sẽ có không cần thì bỏ ra
7./Bộ tăng đơ
8./Ống 30mm dùng cho thi công căng cáp
9./Khoá trượt
10./ Khoá D hoặc carabiner
Thông thường là 9 hoặc 10 sản phẩm trên tạo thành 1 hệ dây cứu sinh của sản phẩm sstc.lifeline