Kết quả test chất lượng về khả năng chịu lực của linh kiện CQ (Certificate Quanlity)

STT Tên sản phẩm Hình ảnh Chất liệu Sản xuất  Kết quả (KN) Số kết quả Đơn vị thử Tải xuống
 1  Bản đế inox 304
dày 3ly
chan de inox Inox 304 sstc.vn  19 KT3-01497ACK0/2 Quatest 3  Download
 2  Tăng đơ Inox 304 sstc.vn 43.5 KT3-05020ACK9/3 Quatest 3  Download
 3  Đầu cote inox 304
dài 100
dau-cote Inox 304 sstc.vn  19 KT3- 01497ACK0/3 Quatest 3  Download
 4  Ống inox 304
dài 30
  Inox 304 sstc.vn  không chịu lực  không cần test
 5  Chân đế (1 bộ kit)   Mạ kẽm sstc.vn  19 KT3-01629ACK0/2 Quatest 3  Download
 Clamp kiplok   Nhôm Reddot  18.2 KT3-04098ACK8/1 Quatest 3  Download
 7  Clamp seamlok   Nhôm Clenegry  9 KT3-05020ACK9/1 Quatest 3  Download
 Cáp inox 8ly   Inox 316 Fallprotec 48.4 KT3-04093ACK9 Quatest 3  Download
 9  Bulong inox phi 12    Inox Việt Nam 67.7 KT3-03995ACK8/1 Quatest 3  Download
10  Bulong lục giác phi 8*25   Inox Việt Nam 19.7 KT3-04094ACK9 Quatest 3  Download
11  Chân dây cứu sinh   Fallprotec 19 KT3-01497ACK0/1 Quatest 3  Download
12  Vít bắn tole   Inox Fallprotec Lực kéo phá huỷ: 2.25
Lực cắt: 3.01
 KT3-04466ACK0/1 Quatest 3  Download
13  Khóa trượt   Mạ kẽm sstc.vn  6  KT3-04466ACK0/2 Quatest 3  Download
14  Anchor point số 8    Mạ kẽm  sstc.vn 24  KT3-01403ACK0/2  Quatest 3  Download
15

 Bản mã mái seam

 Inox 304

Inox  sstc.vn 45.1  KT3-01178ACK0  Quatest 3  Download

Chứng nhận xuất xưởng ,thay thế CO ( Certificate Origin) vì hàng sản xuất trong nước.

CO-day-cuu-sinh