Dây cứu sinh mái sóng vuông

Phiên bản dây cứu sinh SSTC.Lifeline version 1.0/2020

STT Tên sản phẩm & vật liệu ĐVT Mã SP Hình ảnh Truy xuất
 1  Bản mã mái tole sóng vuông.

 Inox 304, dày 3ly

1 cái STC01 chan de inox  
 2  Vít bắn tole sóng vuông

 Inox

 Bịch 40 con  STC05
 Chân đế mái tole kiplok & sóng vuông

 Sắt nhúng nóng

1 bộ  STC06
4  Bộ đầu cote + tăng đơ

 Inox 304

1 bộ STC08
5  Ống 30 Inox Bịch 5 cái STC09
6  Khoá trượt + Carabiner Bịch 2 cái STC10
7  Cáp Inox 316, 7*7 phi 8 1M STC11
8  Keo chống dột Polyurethane

 Crommelin – Úc

1 cây 600ml STC12

Phiên bản dây cứu sinh SSTC.Lifeline version 2.0/2021

STT Tên sản phẩm & vật liệu ĐVT Mã SP Hình ảnh Truy xuất
 1  Bản mã mái sóng vuông.

 Inox 304, dày 3ly

1 cái  STC16    
 2  Kẹp mái tole S5 1 cái RibBracket    
3  Vít bắn tole + keo chống dột 
  
 Bịch 40 con  STC05
 Chân đế mái tole  sóng vuông

 Sắt nhúng nóng

1 bộ STC06   
5  Bộ đầu cote + tăng đơ

 Inox 304

1 bộ STC08
6  Ống 30 Inox Bịch 5 cái STC09
7  Khoá trượt + Carabiner Bịch 2 cái STC10
8  Cáp Inox 316, 7*7 phi 8 1M STC11

            * Ghi chú: Đơn giá tùy theo thời điểm.