Dây cứu sinh mái seamlok

Day cuu sinh seamlok

day-cuu-sinh-seamlok

Phiên bản dây cứu sinh SSTC.Lifeline version 1.0/2020

STT Tên sản phẩm & vật liệu ĐVT Mã SP Hình ảnh Truy xuất
 1
 • Tên sản phẩm: Kẹp mái tole seamlok S-5
 •  Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8206:2009
 •  Vật liệu: nhôm
 • Loại: Double foldes
 •  Công dụng: liên kết mái tôn seamlok vào bản mã bên trên
 • Sản phẩm nhập từ hãng S-5 của Mỹ
 •  Khả năng chịu lực : 23.8 KN
1 cái  STC-DCS15  
2
 • Tên sản phẩm: Bản mã mái tole seamlok
 • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8206:2009
 • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng/inox 304
 • Công dụng: để liên kết giữa 4 bộ kẹp S-5 và chân đế bên trên
 • Khả năng chịu lực : 14 KN
 1 cái STC-DCS16    
3
 • Tên sản phẩm: chân đế loại chữ T
 • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8206:2009
 • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng/inox 304
 • Công dụng: dùng để liên kết giữa bản mã và dây cứu sinh bên trên
 • Khả năng chịu lực : 19 KN
 1 bộ STC-DCS04    
 • Tên sản phẩm: đầu cote
 • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8206:2009
 • Vật liệu: inox 304
 • Công dụng: đặt ở đầu dây cứu sinh dùng để giữ dây cứu sinh lại cố định 1 đầu
 • Khả năng chịu lực : 
1 cái      
5
 • Tên sản phẩm: tăng đơ cuối
 • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8206:2009
 • Vật liệu: inox 304
 • Công dụng: đặt ở cuối dây cứu sinh dùng để giữ dây cứu sinh lại cố định ở đầu cuối.Kết thúc 1 dây cứu sinh
 • Khả năng chịu lực :
1 cái      
6
 • Tên sản phẩm: ống 30mm
 • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8206:2009
 • Vật liệu: inox 304
 • Công dụng: là chi tiết cấu tạo dùng để căng cáp trong quá trình lắp đặt dây cứusinh
 • Khả năng chịu lực : chỉ cấu tạo không chịu lực nên không xét đến
Bịch 5 cái  STC-DCS08    
7
 • Tên sản phẩm: dây cáp dây cứu sinh
 • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8206:2009
 • Vật liệu: cáp inox 304, đường kính 8ly loại 7*7 đạt chuẩn ngoài trời
 • Công dụng: Dùng làm cáp dây cứu sinh
 • Khả năng chịu lực : 38KN
Mét STC-DCS11    
8
 • Tên sản phẩm: Khóa trượt
 • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8206:2009
 • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng
 • Công dụng: Dùng làm khóa trượt trên dây cứu sinh giúp cho người sử dụng không phải mất công di dời dây 2 móc mỗi khi qua chân đế
 • Khả năng chịu lực : 6KN
1 cái STC-DCS12    
9
 • Tên sản phẩm: khóa D
 • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8206:2009
 • Vật liệu: sắt hoặc inox
 • Công dụng: Dùng kết nối giữa khóa trượt và dây 2 móc
 • Khả năng chịu lực : 22- 25KN
 • Sản phẩm nhập từ Châu âu
1 cái STC-DCS13  Carabiner  

            * Ghi chú: Đơn giá tùy theo thời điểm.