Dây cứu sinh mái seamlok

Phiên bản dây cứu sinh SSTC.Lifeline version 1.0/2020

STT Tên sản phẩm & vật liệu ĐVT Mã SP Hình ảnh Truy xuất
 1  Thanh bản mã mái tole seamlok

Inox 304, dày 5ly

1 cái  STC02
2  Kẹp mái seamlok

Nhôm

 Bịch 4 cái STC04
3  Chân đế mái seamlok

Sắt mạ kẽm.

 1 bộ STC07
 Bộ đầu cote + tăng đơ

Inox 304

1 bộ STC08
5  Ống 30 Inox Bịch 5 cái STC09
6  Khoá trượt + Carabiner Bịch 2 cái STC10
7  Cáp Inox 316, 7*7 phi 8 1M STC11

Phiên bản dây cứu sinh SSTC.Lifeline version 2.0/2021

STT Tên sản phẩm & vật liệu ĐVT Mã SP Hình ảnh Truy xuất
 1  Thanh bản mã mái tole seamlok

Inox 304, dày 3ly

1 cái  STC17    
 2  Kẹp mái tole seamlok – S5 1 cái  STC04
3  Chân đế mái tole seamlok

Sắt nhúng nóng

1 bộ STC06     
4  Bộ đầu cote + tăng đơ
Inox 304
1 bộ STC08
5  Ống 30 Inox Bịch 5 cái STC09
6  Khoá trượt + Carabiner Bịch 2 cái STC10
7  Cáp Inox 316, 7*7 phi 8 1M STC11

            * Ghi chú: Đơn giá tùy theo thời điểm.