Dây cứu sinh mái kiplok

Phiên bản dây cứu sinh SSTC.Lifeline version 1.0/2020

STT Tên sản phẩm & vật liệu ĐVT Mã SP Hình ảnh Truy xuất
 1  Bản mã mái tole kiplok.
Inox 304, dày 3ly
1 cái STC01 chan de inox  
 2  Kẹp mái kiplok
Nhôm
 Bịch 2 cái  STC03
3  Chân đế mái tole kiplok
Sắt nhúng nóng
1 bộ  STC06
 Bộ đầu cote + tăng đơ
Inox 304
1 bộ STC08
 Ống 30 Inox Bịch 5 cái STC09
6  Khoá trượt + Carabiner Bịch 2 cái STC10
7  Cáp Inox 316, 7*7 phi 8 1M STC11

Phiên bản dây cứu sinh SSTC.Lifeline version 2.0/2021

STT Tên sản phẩm & vật liệu ĐVT Mã SP Hình ảnh Truy xuất
 1  Bản mã mái tole kiplok
Inox 304, dày 3ly
1 cái  STC16    
2  Kẹp mái kiplok S5 1 cái  STC03  
3  Chân đế mái tole kiplok 
Sắt nhúng nóng
1 bộ STC06   
4  Bộ đầu cote + tăng đơ
Inox 304
1 bộ STC08
5  Ống 30 Inox Bịch 5 cái STC09
6  Khoá trượt + Carabiner Bịch 2 cái STC10
7  Cáp Inox 316, 7*7 phi 8 1M STC11

            * Ghi chú: Đơn giá tùy theo thời điểm.