CO,CQ

CO = Chứng nhận xuất xưởng ,thay thế CO ( Certificate Origin) vì hàng sản xuất trong nước.

CQ = Kết quả test chất lượng về khả năng chịu lực của linh kiện.

 I MÁI TOLE KIPLOK

STT Tên sản phẩm Kết quả (KN) Tải xuống
1  Kẹp mái tole kiplok – S5 30.3 Download
 2  Bản mã chữ X 19.7  Download
3  Chân đế  19  Download
4  Đầu cote inox 304 19  Download
5  Tăng đơ inox 304 43.5  Download
6  Ống inox 30 mm    
7  Dây cáp 8-inox 304 38  Download
8  Khóa trượt 6  Download
9

 Carabiner

   

 II MÁI TOLE SEAMLOK

STT Tên sản phẩm Kết quả (KN) Tải xuống
 1  Kẹp mái tole seamlok  – S5 23.8  Download
 2  Bản mã chữ X seamlok 14  Download
 3  Chân đế   19  Download
 4  Đầu cote inox 304  19  Download 
 5  Tăng đơ inox 304 43.5  Download
6  Ống inox 30mm  
 7  Dây cáp 8-inox 304 38  Download
8  Khóa trượt 6  Download
 9  Carabiner    Download

 III MÁI TOLE SÓNG VUÔNG

STT Tên sản phẩm Kết quả (KN) Tải xuống
 1  Kẹp S5 – sóng vuông 3.6 Download
 2  Vít bắn tole Lực kéo phá huỷ: 2.25
Lực cắt: 3.01
Download
 3  Bản mã chữ X  19.7 Download
 4  Chân đế   19 Download 
 5  Đầu cote inox 304 19 Download 
6  Tăng đơ inox 304 43.5  Download
7  Ống inox 30mm    
 8  Dây cáp 8 – inox 304 38  Download 
10  Khóa trượt  6 Download 
11  Carabiner    

Thông Báo v/v Bản Quyền Dây Cứu Sinh SSTC

thong-bao-day-cuu-sinh

day-cuu-sinh_ban-quyen