Câu 9: Sản phẩm sstc.lifeline có Chứng nhận chất lượng (CQ) hay không?

Tất cả các sản phẩm của dây cứu sinh sstc.lifeline đều đã được phòng thì nghiệm quốc gia Quartest 3 xác nhận chất lượng về khả năng chị lực của từng linh kiện ( xem menu CO/CQ của trang website tại www.daycuusinh.com/ket-qua-test/ )