Câu 24: Bạn cho tôi biết công ty nào được quyền chính thức lắp đặt dây cứu sinh của SSTC?

Đáp: Hiện nay công ty cổ phần an toàn SSTC chỉ cấp phép cho 1 đơn vị duy nhất có quyền thicông lắp đặt, bảo trì sửa chữa các sản phẩm do SSTC sản xuất trong đó có dây cứu sinh