Câu 16: Lực siếc của 2 bulon bên hông của kẹp S-5 là bao nhiêu?

Đáp: Theo công bố từ hãng S-5 lực siếc của 2 Bulon bên hông rời vào 130-150 inch lbs

Quy đổi theo Nm thì nó tương đương như sau: