Câu 10: Trường hợp chỉ mua sản phẩm về tự lắp thì có được bảo hành không?

Đáp: Hiện nay dây cứu sinh hoặc các sản phẩm khác của SSTC sản xuất đều được bảo hành chínhhãng 2 năm